Domů » Služby » Tvorba webu krok za krokem

Tvorba webu krok za krokem

Každé řešení webu je unikátní. Když se rozhodnete pro tvorbu webu nebo kompletní redesign webu, měli byste počítat s následujícími kroky. V případě redesignu doporučujeme nejprve konzultaci. Ne vždy je nutné webové stránky redesignovat.

1. Vstupní analýza

Ještě než se pustíme do práce a samotného návrhu webu, potřebujeme zjistit jaké jsou klientovy cíle, co od nového webu očekává, kolik hodlá do projektu investovat.

V další fázi vstupní analýzy se snažíme pochopit klientův business a trh, ve kterém se pohybuje. Prostřednictvím vstupního dotazníku se ptáme na otázky typu: Jaké produkty/služby nabízíte? Jak oslovujete nebo hodláte oslovovat potenciální zákazníky? …

2. Analýza klíčových slov

Když už jsme si udělali jasnou představu o klientově vizi a cílech, je třeba se zaměřit na cílové klienty, konkrétně pak na vyhledávací dotazy. K tomu nám poslouží analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov nám odhalí nejefektivnější fráze, které lidé používají při hledání konkrétního produktu či služby ve vyhledávačích. Ukáže nám jejich hledanost, relevantnost i konkurenci.

Analýzy klíčových slov využijeme při návrhu struktury webu a při optimalizaci vstupních stránek.

3. Analýza konkurence

Zjistíme, kde má konkurence slabé a silné stránky. Na základě této analýzy navrhneme vhodná doporučení, na která se zaměřit při návrhu struktury a drátěných modelů webu.

Při analýze konkurence vyhodnocujeme nejen grafické provedení a zajímavé části webu, ale i přístup konkurence k zákazníkům, jak rychle reagují na dotazy, jakým způsobem oslovují zákazníky a jaké výhody jim nabízejí.

4. Návrh online marketingové strategie

Úspěšný web je postaven na dobře zpracované online marketingové strategii. Marketingovou strategii tvoříme na základě stanovených cílů.

Důležitou oporou marketingové strategie je perfektně zpracovaný web!

5. Návrh struktury webu

Ze získaných materiálů, především pak z analýzy klíčových slov, navrhneme srozumitelnou stromovou strukturu webových stránek.

Informační struktura slouží k lepší orientaci uživatele na webu, definuje nadřízené a podřízené kategorie. V případě potřeby je hlavní struktura rozšířena o další struktury, kde jsou řešeny doplňkové navigace, rozcestníky, filtry apod.

6. Příprava obsahu

Dobře zpracovaný obsah je klíč k úspěchu. Obsah je ten důvod, proč bude web navštěvovaný, odkazovaný a sdílený.

Obsah to není jen text, ale i kvalitní obrázky a čím dál víc populárnější videa. Kvalita obsahu se posuzuje z několika hledisek. Mezi hlavní patří: srozumitelnost, stručnost, aktuálnost, jedinečnost. Text musí být dobře čitelný, proto je důležité členit text do odstavců, používat nadpisy, seznamy, tučná písma.

7. Tvorba drátěných modelů

Drátěné modely (wireframy) slouží k lepšímu pochopení nového řešení. Definují rozvržení funkčních prvků na důležitých částech webu.

Wireframy jsou uživatelsky testovány, takže odhalí velkou část problémů v použitelnosti, ještě před samotnou tvorbou webu.

8. Tvorba grafického návrhu www stránek

Teď se dostáváme do kroku, na který většina klientů čeká a jenž by chtěli realizovat, hned po zadání projektu a sice grafický návrh webových stránek.

Grafický návrh vychází z vytvořených a otestovaných wireframů. Při tvorbě grafického návrhu webu se zaměřujeme hlavně na čistý, přesvědčivý design, který dotváří celkovou firemní image.

9. Vytvoření html šablon a nasazení na redakční systém

Tvorba responzivních šablon a nasazení na redakční systém je časově nejnáročnější fáze tvorby webu.

Redakční systém je srdcem celého webu a slouží pro snadnou a rychlou editaci obsahu. V této fázi jsou vytvářeny veškeré funkční prvky (např. katalog produktů, poptávkový formulář, kalkulátor, konfigurátor, zákaznická administrace apod.), web je plněn obsahem a jsou proškoleni budoucí správci a editoři obsahu.

Před samotným spuštěním webové stránky důkladně testujeme.

10. Nasazení Google Analytics

Abychom mohli vyhodnocovat úspěšnost a plnění cílů, nasadíme a nastavíme analytické nástroje (Google Analytics).

Analytické nástrojem jsou důležitým zdrojem informací o úspěšnosti jednotlivých kampaní.

tvorba webových stránekcenová kalkulace webu

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Vaše osobní údaje nesdílíme. Slouží nám pouze ke komunikaci s vámi.
Garantujeme 100% ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas IWE studiu – Aleš Homolka, IČ: 03820556, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávalo tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce a nebo za účelem odpovědi na Váš dotaz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednaní o nabídce, nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

IP adresu je nutné zpracovat pro účely zajištění bezpečnosti webových stránek. Tento údaj bude zpracován po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, a však správce může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zejména poskytovatele cloudových a hostingových služeb.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.